Privacy

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Privacy verklaring

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Tailored Shirt Online. Door gebruik te maken van de diensten die de Tailored Shirt Online u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Tailored Shirt Online gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door Tailored Shirt Online. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Alleen wanneer u gebruik maakt van een aanbieding van een partner van Tailored Shirt Online kan het nodig of gemakkelijk zijn dat wij uw adresgegevens doorgeven. U wordt daar steeds van op de hoogte gesteld. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Tailored Shirt Online hiertoe overgaan.

Opslag en beveiliging gegevens:

Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de Tailored Shirt Online klantendatabase. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Tailored Shirt Online, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.U kunt uw eigen gegevens op elk moment inzien of (laten) wijzigen. Uw persoonsgegevens zijn met uw e-mailadres en wachtwoord toegankelijk via Mijn Account op www.TailoredShirtOnline.com. U kunt ook een schriftelijk verzoek om inzage sturen aan:

  • Tailored Shirt Online
  • Afdeling Klantenservice
  • Liviuslaan 4
  • 2314 CE Leiden
  • Nederland

Copyright © 2009-2014 Tailored Shirt Online (owned by Globalplus). Alle rechten voorbehouden.
Alle werken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet elders worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.